OK_1

DIY: Valentine’s Day @ home (Идеи за Св. Валентин вкъщи)

Only few days ahead of Valentine’s Day and we all start thinking how to surprise our beloved ones…

For those of you who decided to stay home and celebrate in an unusual way, I have put these few ideas into effect.

However, none of this would happen without the help of my dear friend Art by Petя.

Creative minds do think alike and the result we accomplished made us feel quite amazing.

We decided to run away from the traditional red/pink heart’s ideas and came up with this black and white magic.

It includes a custom hand made gift that comes with a special box (for both of which we used a découpage technique), a bouquet of wire hearts and branches and the delicious Italian strawberry raciarelli (traditional Italian coockies), that could be combined very well with a glass of Champagne.

Look for the recipe of the raciarelli in my blog tomorrow.

Below you could learn how to make all this by yourselves.

Само няколко дни ни делят от празника на Св. Валентин и вече всички започваме да си мислим как да изненадаме любимите ни хора…

За тези от вас, които са решили да останат вкъщи и да празнуват по нетрадиционен начин, предлагам няколко идеи.

Те обаче не биха били възможни за изпълнение без помощта на моята скъпа приятелка Art by Petя.

Креативните умове мислят еднакво и резултата, който постигнахме истински ни зарадва.

Решихме да избягаме от традиционната червено-розова тема на сърчица и измислихме тази черно-бяла магия.

Тя включва персонализиран, ръчно правен подарък, поднесен в специална кутия (и за двете използвахме техниката декупаж), букет, аранжиран от клони и сърца от мека тел и изключително вкусни италиански ягодови сладки “raciarelli”,които са традиционни за тази страна и могат успешно да бъдат комбинирани с чаша шампанско.

Очаквайте рецептата им в блога утре.

По-долу можете да научите как да направите всичко това сами.

For the gift box you will need a random heart-shaped box, printed photos, decoupage glue and polish (could be found in the art shops).

За подаръчната кутия ще ви трявба кутия във формата на сърце, принтирани снимки по ваш избор, декупажно лепило и лак (продават се в магазините за художници).

Step 1. Get a random heart-shaped box.

Стъпка 1. Вземете кутийка във формата на сърце.

Step 2. You will need printed photos to make the font of the box and one photo that should be put on the top of the box. Crop them according to the size of the box.

Стъпка 2. Ще ви трябват както принтирани снимки, с които да се направи фона на кутията, така и снимка, която ще се постави централно отгоре на кутията. Изрежете ги според размера на кутията.

Step 3. Brush the photos with glue and stick them to the box.

Стъпка 3. Нанесете лепилото върху обратната страна  на снимките и ги залепете за кутията.

Step 4. Leave for few minutes to dry and then apply the varnish on top using a brush.

Стъпка 4. Оставете да изсъхне за няколко минути и лакирайте отгоре.

To make the gift, you will need a stone with smooth surface and the same photo as the one that is on the box.

The steps of making the gift are the same as the ones for the box.

За подаръка ви е необходим камък с гладка повърхност и същата снимка, която е върху кутията.

Стъпките са същите както при кутията.

For the making of the hearts of the bouquet you will need a soft wire, pliers and acrylic white paint.

За изработката на сърцата ще са ви необходими мека тел, клещи и акрилна бяла боя.

Making the hearts for the bouquet.

Изработване на сърцата за букета.

Step 1. For each heart you will have to cut approx. 60 cm of the wire.

Стъпка 1. За изработката на всяко сърце ви трябва около 60 см тел.

Step 2.  Make a heart shape.

Стъпка 2. Оформете формата на сърцето.

Step 3. Wrap the wire as shown.

Стъпка 3. Увийте телта както е показано.

Step 4.  Make sure the heart has a nice shape.

Стъпка 4. Уверете, се че сърцето е правилно оформено.

Step 5. Paint the heart in white and wait for few minutes to dry.

Стъпка 5. Боядисайте сърцето в бяло и изчакайте няколко минути да изсъхне.

After the hearts are made, we have to wrap them around the branches.

This is easy and only in three steps:

След като сме направили сърцата, трябва да ги увием около клоните.

Става много лесно в 3 стъпки:

Step 1. We are going to need branches, black acrylic paint and a brush.

Стъпка 1. Ще са ни необходими клони, черна акрилна боя и четка.

Step 2. Paint each branch and leave to dry.

Стъпка 2. Боядисайте всеки клон и го оставете да изсъхне.

Step 3. Wrap the hearts around the branches randomly.

Стъпка 3. Увийте сърцата около клоните произволно.

If this post helped  you to develop your own ideas and create something beautiful and special, I would be more than happy.

And remember, Picasso once said „Inspiration exists. It only has to find you working“…

Ако този пост ви е помогнал да развиете свои собствени идеи и да създадете нещо красиво и специално, бих била много щастлива.

И помнете, Пикасо някога е казал „Вдъхновение съществува, но трябва да ни намери работещи“…

 

 

This entry was posted in DIY by Ani.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


осем + 7 =